Soğutucu Akışkanlar Nelerdir?

Soğutma makinalarında önceleri amonyak ve karbondioksit kullanılmıştır. Günümüzde ise freon kullanılmaktadır.

Soğutucu akışkanlar şu özelliklere sahip olmalıdır :

 • Buharlaşması ve sıvılaşması uygulanabilir basınçlar altında olmalıdır
 • Buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olmalıdır
 • Kimyasal olarak ayrışmamalı , yanmamalı , zehirli olmamalı ve metal yüzeylerle reaksiyona girmemelidir.
 • Düşük güç ile çalışabilmelidir
 • Maliyeti düşük olmalı ve kolay temin edilebilmelidir.

En çok kullanılan soğutma akışkanları şunlardır:

 • Freon 12
 • Freon 22
 • Freon 134a
 • Freon 407c
 • Freon 410A 407c nin muadili olup daha verimli olduğundan 407c nin yerini tamamen almıştır.
 • Amonyak (Amonyak; patlayıcı,yanıcı ve zehirlidir.)
 • Freon 12
 • Frigen 12
 • Kaltron 12
 • Genetron 12
 • Kükürtdioksit
 • Metilklorid

Freon 12, freon gazının F11 , F12 , F13 , F22 , F502 gibi türleri vardır. Bileşiğinde C , Cl ve F bulunur. Çoğunlukla klima cihazlarında bu gaz kullanılır. F12'nin atmosferik basınçta kaynama noktası –29,8 ºC , donma noktası –157,78 ºC 'dir. Yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyüktür. Renksiz bir gazdır.