Btu/h ne demektir ?

Klimaların kapasiteleri için kullanılan güç birimidir. İngilizce British Thermal Unit (İngiliz ısı birimi) sözcüklerinin kısaltılmasından oluşur. Bir libre suyun sıcaklığını bir Fahrenayt değiştirmek için gereken ısı miktarıdır.

Klimalarda Btu/h olarak, yani klimanın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek için kullanılır. 1 watt 3,415 Btu/h' a eşittir.